Om utbildningen

Den här webbutbildningen har tagits fram av RF-SISU Västra Götaland.

Syftet med utbildningen är att sprida grundläggande kunskap om idrottens föreningsliv. Utbildningen är lämplig för:

Utbildningen kan genomföras individuellt eller som grupp.